"III Filipowski Jarmark Rękodzieła - Biesiada na ludowo" w Filipowie 2017Jarmark rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Filipowie. Wójt Gminy Filipów Sylwester Koncewicz i przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suwałkach Barbara Cieśluk  uroczyście otworzyli Jarmark. Organizatorzy składają wyrazy wdzięczności twórcom i rzemieślnikom ludowym za udział w uroczystości, mieszkańcom gminy Filipowa za poczynione prace na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, a uczestniczącym w biesiadzie zespołom ludowym za  przybycie oraz słoneczne występy. Pogoda nie dopisała przez co pokrzyżowała plany organizatorom, ale nie brakowało za to pogody ducha.